Vita boxrar och dövhet

Det är vanligt att boxrar har vissa vita områden i pälsen. Faktum är att flera av de hundar som användes för att ta fram hundrasen boxer kring sekelskiftet 1800/1900 var hundar som var helvita eller till stor del vita. Att en boxer har vita områden räknas inte som ett fel i raststandarden. ”Vita tecken skall inte betraktas som fel, de kan till och med vara ganska tilltalande”, står det i boxerns raststandard.

Om en boxer inte bara har vita tecken utan domineras ordentligt av vitt innebär detta tyvärr en förhöjd risk för hörselproblem. Boxervalpar som är minst två-tredjedels vita brukar kallas för vita boxrar, och tidigare var det vanligt att man omedelbart avlivade sådana valpar efter att de fötts eftersom de har en förhöjd risk för genetisk dövhet på ena eller båda öronen. Nu för tiden är det vanligare att uppfödare låter valparna överleva, men steriliserar dem (eller uppmanar köparen att låta sterilisera valpen) för att förhindra att de för sina anlag vidare.

Denna genetiska dövhet är kopplad till samma gen som orsakar den vita färgen. Internationellt är den mest känd under sitt engelska namn: extreme pielbald gene.

En boxer kan ha två kopior av denna gen (en från mamman och en från pappan), en kopia av genen (från en av föräldrarna) eller noll kopior genen. En hund som helt saknar genen kan ändå ha lite vitt på sig orsakat av andra faktorer. Det rör sig dock normalt inte om några stora vita partier utan bara någon eller några vita tecken, vanligen på halsen, magen och tårna.

En boxer som har ärvt genen från en av föräldrarna men inte från den andra har vanligen en del vitt på benen, halsen och ansiktet. Exakt hur mycket vitt det rör sig om varierar från en individ till en annan. På engelska brukar denna typ av boxrar kallas flashy boxer.

Om en boxer ärver genen från båda sina föräldrar blir den helvit eller nästan helvit. Bland dessa boxrar är det i snitt 18% som är döva på ena eller bägge öronen av genetiska skäl. Detta kan jämföras med a snittet ligger på ungefär en procent för boxrar som saknar genen.

Att köpa en vit boxer

Om man överväger att köpa en vit boxer bör man tänka igenom dessa punkter innan man fattar något beslut.

  • Vill jag behålla min boxer även om den visar sig vara döv på ena eller andra örat?
  • Hur påverkar det boxerns livskvalitet att vara döv på ena eller andra örat?
  • Hur kan jag som ägare se till att en boxer med hörselproblem får det så bra som möjligt hos mig? Är jag beredd att vidta dessa åtgärder?
  • Har jag både vilja och möjlighet att lägga tid och energi på att lära mig hur man tränar och uppfostrar en hund med hörselproblem? Många vanliga träningsmetoder, till exempel att prata med hunden eller använda klicker, kan vara uteslutna.
  • Vad har jag fått för information från uppfödaren rörande den vita boxern? En seriös uppfödare är angelägen om att informera om den ökade risken för dövhet och förklara varför hunden bör steriliseras och inte användas för avel. Om en uppfödare underlåter att informera potentiella valpköpare är det ett illavarslande tecken. Är det här verkligen en seriös, kunnig och ansvarsfull uppfödare?