Vaccinationer

Vilka vaccinationer som rekommenderas och när de ska ges varierar, bland annat beroende på vilket liv boxern lever och hur dess underliggande hälsostatus ser ut. Det går därför inte att ge några råd som är sanna för 100% av alla boxrar. Det är alltid en god idé att konsultera en veterinär för att få information som gäller för just din boxer.

Första vaccinationstillfället

I Sverige är det vanligt att en boxervalp får sin första vaccinationsspruta när den är ungefär sju veckor gammal. Detta innebär i sin tur att det är uppfödaren som låter vaccinera dem första gången, eftersom boxervalpar inte bör flytta från sin mamma innan åtta veckors ålder såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Första vaccinationssprutan brukar vara en trippelvaccination som inkluderar vaccin mot både valpsjuka, parvovirus och HCC (smittsam leverinflammation).

När man köper en valp är det viktigt att se till att man får skriftlig information om huruvida den vaccinerats eller inte. Om den har vaccinerats ska vaccinationsintyg från veterinären medfölja.

Om du får second hand hundprylar från vänner eller om du har gamla föremål som har legat undanstoppade ett par är det mycket viktigt att du tvättar dem noga innan du använder dem. Detta minimerar risken att din hund skall smittas av något. Friska vuxna hundar kan bära på sjukdomar som är dödliga för valpar. Tvätta alla textilier i högsta tillåtna temperatur i din tvättmaskin. Att använda en tvättmaskin är bättra och mer effektivt än att försöka göra det manuellt.  Det kan också vara svårt att tvätta i lika hög temperatur om man väljer att göra det manuellt.  Många tvättmaskiner klarar av att tvätta i 90 grader eller varmare.

Andra vaccinationstillfället

I Sverige brukar hundvalpar får en påfyllnadsdos av valpsjuka, parvovirus och HCC när de är ungefär tre månader gamla. Även denna gång ger man det som trippelvaccin, det vill säga endast en spruta krävs.

I samband med vaccinationstillfället kan man välja att låta sin hund vaccineras mot kennelhosta. Risken för att smittas av kennelhosta är förhöjd för hundar som vistas på hunddagis eller i liknande miljöer.

Tredje vaccinationstillfället

När valpen hunnit fylla 1 år är det dags för tredje omgången av trippelvaccination mot valpsjuka, parvovirus och HCC.

För hundar som behöver skydd mot kennelhosta ges också en påfyllnadsdos av detta vaccin.

Övrigt

Vad som i övrigt rekommenderas när det gäller vaccinationer för boxrar beror på det liv boxern lever och rekommendationerna kan variera något beroende på vilken veterinär du pratar med.

  • Om din boxer ska delta i tävlingar och prov i SKK:s regi krävs att den vaccinerades mot valpsjuka för senast 4 år sedan.
  • För hundar som vistas på hunddagis och liknande kan det vara idé att vaccinera mot kennelhosta. Grundvaccination mot kennelhosta kan göras redan vid 9 veckors ålder, men 3 månaders ålder är också vanligt för första vaccinationen. Sedan fyller man på vid 1 års ålder, och därefter en gång per år resten av hundens liv.
  • Det finns ett vaccin som skyddar mot tre varianter av fästingburen borrelia och som kan ges till hundar som är minst 3 månader gamla. Man ger en grundvaccination som består av två injektioner som ges med tre veckors mellanrum. Därefter räcker det med en ny vaccination per år, och denna vaccination brukar ges på senvintern så att hunden hinner utveckla antikroppar innan fästingarna vaknar.
  • Vissa veterinärer rekommenderar påfyllnadsdos av vaccination mot valpsjuka, parvovirus och HCC var tredje år under hela hundens liv.
  • Ska man ta med sig sin boxer utomlands kan det finns en rad vaccinationer som den bör få för att den ska vara skyddad mot sjukdomar som är ovanliga i Sverige. I vissa fall finns det lagar som anger vad din hund behöver vaccineras emot, det är till exempel vanligt att länder endast tillåter införsel av hundar som är vaccinerade mot rabies och att denna regel gäller även för hundar som anländer från rabiesfria områden. Tänk på att lagens krav utgör minimikrav – du bör alltid konsultera en veterinär för att få veta om det finns ytterligare vacciner din hund bör ges innan avfärd.