Rasstandard

Boxerns Rasstandard

Boxerns rasstandard beskriver den ideala boxern och är den som används när boxrar bedöms på hundutställningar. Raststandarden omfattar både hundens fysik och dess mentalitet.

Den raststandard som används i av Svenska Kennelklubben (SKK) är samma som den som gäller i boxerns hemland Tyskland, fast översatt till svenska. Du kan hämta hem den från Svenska Boxerklubben.

Här nedanför hittar du några utdrag ur raststandarden för boxer:

Helhetsintryck

Boxern skall vara en medelstor, korthårig, kraftfull hund med kvadratisk kropp och kraftig benstomme. Muskulaturen skall vara torr, mycket väl utvecklad och framträdande på ett välmodellerat sätt. Rörelserna skall vara livliga, kraftfulla och eleganta. Boxern skall varken förefalla klumpig eller tung, ej heller luftig eller lätt.

Uppförande/karaktär

Boxern skall vara mentalt stabil, självmedveten, lugn och ha jämnt sinnelag. Boxerns temperament och karaktär är av allra största vikt. Dess tillgivenhet och trofasthet mot sin förare och hela familjen liksom dess vaksamhet och oförskräckta mod som försvarare är se dan gammalt berömd. Den är beskedlig i familjen men avvaktande mot främlingar, glad och vänlig i lek men oförskräckt när det är allvar. (…)

Huvud

Huvudet ger boxern dess särprägel. Det måste stå i proportion till kroppen och får varken ge ett för lätt eller för tungt intryck. Nospartiet skall vara så brett och mäktigt som möjligt. (…)

Nostryffel

Boxern skall vara lätt uppnäst. Nostryffeln skall vara bred och svart med vida näsborrar. Nosspetsen skall ligga något högre än näsroten.

Diskvalificerande fel

  • Aggressiv eller extremt skygg.
  • Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.
  • Medfödd kort svans (stubbsvans).