BOAS – Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome

Boxern och andra brachycephala hundraser har förkortade skallben vilket innebär en risk för Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS). Detta är ett syndrom där hopklämda mjukdelar försvårar andningen.

Den huvudform och nosform vi kan se hos till exempel boxern, mopsen och pekingesen har kommit till genom många generationers selektiv avel. Under avelsarbetet med att få fram extra korta skallben har huvudets mjukdelar inte förkortats i motsvarande grad, vilket kan orsaka små eller stora hälsoproblem för hunden då mjukdelarna trycks ihop.

Hopklämda mjukdelar kan försvåra andningen, och om näsborrarna är smala förvärrar det situationen ytterligare eftersom det redan där blir svårare att få in luft. Boxerns rasstandard anger dock specifikt att en boxer idealt ska ha vida näsborrar, så smala näsborrar är ovanligt hos renrasiga boxerhundar. Detta har bidragit till att minska risken för BOAS hos boxern.

Att boxern är en av de brachycephala hundraserna innebär dock en viss ökad risk för BOAS trots att boxern inte har smala näsborrar. Om du misstänker att din hund har BOAS bör en veterinär konsulteras, dels för att få råd om BOAS och dels för att utreda om det verkligen rör sig om BOAS. Det finns flera andra hälsoproblem som ger ungefär samma symptom som BOAS så och som kan kräva helt andra behandlingar. Därför bör man inte på egen hand ställa diagnoser BOAS.

Exempel på symptom på BOAS är att hunden lätt blir andfådd, även av förhållandevis enkla aktiviteter som att promenera eller leka med andra hundar. Det är vanligt att andfåddheten är så pass allvarligt att aktiviteterna blir svåra för hunden att genomföra, och att andfåddheten håller i sig även efter att hunden har slutat anstränga sig.

En annan varningssignal för BOAS är att hunden snarkar och snörvlar mycket, särskilt om det sker även när hunden är vaken.

En hund med BOAS överhettar lätt eftersom den inte kan hässja tillräckligt effektivt. Hunden får svårt att hantera fysisk ansträngning och varma klimat. Det händer att hundar med BOAS får ansträngd andning och kollapsar helt efter en stunds förhållandevis enkel fysisk aktivitet. BOAS är en potentiellt dödlig åkomma.

Om din hund har BOAS eller är i riskzonen för BOAS är det viktigt att den inte blir överviktig, eftersom det ökar risken för allvarliga BOAS-problem.